Praktijk voor complementaire zorg

Dian Wilzing

Natuurlijk complement

Visie op zorg

Visie op zorg

Daadwerkelijke genezing komt van binnenuit. Zorg die geboden wordt - regulier of alternatief - blijft iets van buitenaf. Het is een handvat en moet afgestemd worden op de persoon.

Complementaire zorg geeft ondersteuning in een herstelperiode, geestelijk en/of lichamelijk en richt zich op de totale mens. Complementaire zorg is in iedere fase van het leven belangrijk, ook wanneer er geen klachten of aandoeningen zijn. In een terminale fase verlicht het de pijn en geeft het ondersteuning in een periode van loslaten.

 

Aanraken met massage is raken aan jezelf